خدمات آموزش مخصوص بازار کار

 

*برگزاری کارگاه عملی حسابداری

1- درسطح حسابداران و افراد جویای کار حسابداری ،افرادعلاقه مند به شغل حسابداری.

2- درسطح مشاوره مالیاتی.برای حسابدارن و اشخاصی که میخواهند مشاوره خبره مالیاتی شوند.

3- در سطح مشاوره مالی و تجزیه تحلیل صورت های مالی .

 

1-1  برگزاری کارگاه در سطح حسابدارای و افراد جویای کار و علاقه مندان به این رشته  اصلا بستگی به اینکه شخص

 از نظر معلومات حسابداری مبتدی باشد یا متوسط ،تحصیلات مرتبط با حسابداری در دانشگاه داشته باشد یانه ،  را ندارد.

دراین کارگاه  تمام فرایند حسابداری بصورت کاملا اجرایی به مدت 2الی 6ماه تا یک سال برگزار خواهد شد .

محتوای این دوره به شرح زیر خواهد بود .

گام اول

مصاحبه با دانشجو یا حسابدار (شخص) ،تعیین سطح مخاطب و اهداف وی ،در این مرحله اگر شخص  علاقه  به حسابداری

داشته باشد .میزان یادگیری و قدرت تکنیکال بودن دانشجو  بررسی میشود .اگر قبول شد وارد دورهمی شود .

در غیر این صورت از پذیرش دانشجو یا شخص  در دوره جلوگیری میشود ،چون باتوجه به تحقیقات و تجربه وپرسشنامه های

زیادی که صورت گرفته  علاقه و هدف منشد بودن  شرط اول ورود به کارگاه حسابداری خواهد بود .

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

گام دوم

بعد از ورود به کارگه مخاطب ما به عنوان حسابدار شناخته می شورد .

در این مرحله حسابدار  فاکتور های شرکتهای واقعی که در حال کار هستند  را طبقه بندی می کند ،فاکتور های مربوط به

هزینه های شرکت ،حسابدار باید طبقه بندی فاکتور های هزینه  را طبق ماده 147-148-149ق.م.م  و فاکتور های

مربوط به دارایی ها را طبق استاندارد شماره 11حسابداری و جدول لیست داراییها در ماده 150 و151ق م .م مشخص کند.

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

**لازم به ذکر است در طول دوره استاندارد های کاربردی در حسابداری همراه قوانیین مالیات مستقیم ،قوانین مالیات

بر ارزش افزوده و قوانین بیمه تامین اجتماعی  تجزیه تحلیل وبه حسابدار انتنقال  داده خواهد شد .بعد از این مرحله

حسابدار باید رویداد مالی طبقه بندی  و در سرفصل هزینه مربوطه یا دراریی مربوطه افشاء نمایید.ُ

درآخر مرحله گام تطییق هزینه های سطح معین با سر فصل های کلی که در صورتهای مالی  جزء عناصر صورت های

مالی افشاء میشوند مثل هزینه سربار –هزینه اداری تشکیلاتی –هزینه توزیع و فروش –بهره برداری و مالی باید مشخص

شوند . حسابدار باید در بدو شروع کار مالی توان تشخیص داشته باشد که هزینه ها در کدام سرفصل در صورت های مالی

افشاء میشوند که در گزارشات نهایی دچار مشکل نشده و شفافیت گزارش از بین نرود

***حتما در سرفصل بندی باید استاندارد شماره 1 کاملا برای حسابدار تجزیه تحلیل شود که مربوط به صورت های مالی است.

 

گام سوم

حسابدار در این مرحله باید صدور سند حسابداری را یاد بگیرد ،صدور سند حسابداری هم بصورت دستی و هم بصورت

نرم افزاری (مکانیزه).

حسابدار باید تفاوت بین سیستم سنتی و مکانیزه را یاد بگیرد و امروز  حسابدارانی که فقط روش سنتی را اجرا کرده اند یا

بلعکس روش مکانیزه را کار کرده اند تفاوت این دو روش را متوجه نشده اند .

حسابدار باید  تفاوت صحت اطلاعات این دو روش را کاملا درک کند . و کاملا به سیستم  نرم افزاری مسلط شود .

 

صدور سند حسابداری در چند مرحله صورت می گیرد .

- صدور سند افتتاحیه وسند هزینه

- صدور سند خرید و فروش

- صدور سند حقوق ودستمزد

- صدور سند اصلاحی و اصلاح اشتباهات و به کارگیری استاندار 6 و استاندارد شماره 34

- بستن حساب های موقت و صدور سند اختتامیه


 

        

 

گام چهارم

حسابدار بعد از صدور سند هزینه و دارایی  باید تراز آزمایشی تهیه کند .تا اختاف و خلاف ماهیت حسابها مشخص شود.

تراز ازمایشی به دو صورت انجام می گیرد

وارد کردن اطلاعات اسناد دستی در اکسل .

و گزارش از طریق نرم افزار  .

مطابقت دادن این دو تراز برای اینکه حسابدار از خطای خود مطلع شود .

قابل توجه : حسابدارانی که اکسل بلد نیستند در این مرحله اکسل مقدماتی را یاد خواهند گرفت.

 

 

گام پنجم

صدور سند خرید و فروش

حسابدار هم زمان با یادگیری صدور سند خرید و فروش باید ارتباط این رویدادهای بسیار مهم را با قوانین

مالیاتی مخصوصا ماده 169 ق.م.م مکرر و قانون مالیات ارزش افزوده را یاد بگیرد

در این مرحله کاملا فرایند ارسال صورت معاملات فصلی ،از ثبت نام کد اقتصادی و دریافت نام کاربری

و کلمه عبور ،صدور فاکتور رسمی ، ارسال آنلاین وآف لاین، ثبت نام ارزش افزوده تا مرحله دریافت گواهینامه

ارزش افزوده، تمدید گواهینامه ،کنترل اشخاص بلاک شده توسط اداره مالیات و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

کاملا شرح داده می شود .

لازم به ذکر است ، نحوه تطبیق صورت معاملات با اظهار نامه ارزش افزوده شرح داده خواهد شد

این مرحله بسیار مهم بوده و اکثر شرکته در استخدام نیروی حسابدار به مسلط بودن حسابدار به این

مفاهیم دقت می کنند . و خود این توان مندی ها برای حسابدار درآمد زایی می کند .و امروز در کشور ما

بسیار اهمیت دارد .

 

 

          

 

 

 

گام ششم

کار با نرم افزار حسابداری بصورت حرفه ای و یادگیری، ایجاد ،تغییرات در کدینک نرم افزار

جمع بندی و تایید اسناد مالی

 

 

        

 

گام هفتم

تهیه لیست حقوق و دستمزد و محاسبه حقوق

- مرحله حسابداری حقوق و دستمزد ،محاسابات حقوق

- مرحله به کار گیری قوانین تامین اجتماعی ،ارسال لیست بیمه

- مرحله به کارگیری قوانین مالیات و قانون کار،ارسال لیست مالیات

- صدور سند حسابداری حقوق دستمزد و تهسیم هزینه ها

 

گام هشتم

انبار گردانی در شرکتهای بازرگانی و تولیدی

آنالیز بهای تمام شده

تفکیک مواد مستقیم و غیر مستقیم ، مواد مصرف شده و مواد پایان دوره

تسهیم هزینه ها و سربار جذب شده و نشده

 

که استاندارد شماره 8 کاملا شرح داده خواهد شد .

 

 

               

 

 

 

 

گام نهم

محاسبات استهلاک و صدور سند اصلاحی و اختتامیه طبق چارچوب  گام سوم

تحریر دفاتر قانونی

اشنایی با آین نامه تحریر دفاتر و نحوه قبولی دفاتر

 

 

       

 

گام دهم

تنظیم صورتهای مالی

تهیه اظهارنامه مالیاتی عملکرد

بررسی کلی کار حسابدار و ارزیابی واعطای گواهینامه پایان کار به حسابدار  

 

 

این یک دوره کاملا اجرایی خواهد بود که برای کمیته ارزیابی موسسه جهت  معرفی

حسابدار به شرکتها یا استخدام ایشان به عنوان حسابدار موسسه ملاک  عمل قرار می گیرد

در صورت توانمند بودن حسابدار بلافاصله رزومه ایشان به شرکتهای طرف قراداد ارسال خواهد شد .

*برگزاری در سطح مشاوره مالیاتی

این دوره مخصوص حسابدارانی است که سابقه کار بالای 3الی 5سال دارند و علاقمند به مشاوره در زمینه مالیات می باشند

-تفسیر قوانین مالیات

-دادرسی مالیات و حضور در جلسات حیات مالیاتی

-تهیه لایحه دفاعیه مایاتی

-مشاوره قبل از تاسیس شرکت و تلفیق شرکت

-مشاوره برای اشخاص حقیقی *گروه اول *گروه دوم *گروه سوم

 

نیاز امروز شرکت ها به وکبل مالیاتی در خصوص دادرسی مالیاتی و پیگیری پرونده مالیاتی به شورای مالی و دیوان عاالی

مارا  بران داشت تا گامی جهت  بر گزاری کارگاه های مالیاتی بر داریم .

نکته قابل توجه این است شرکتهای بزرگ، حسابدارانی را استخدام خواهند کرد که توان  تفسیر قوانین ماالیاتی را دارند و

دلیل اینکه امروز نقش مالیات در حسابداری پر رنگ تر شده این است که  در کشور ما حسابداری رویکر مالیات دارد

و عدم رعایت قوانین مالیات در چارچوب گزارشگری مالی منجر به تحمل هزینه های از قبیل جرایم و مالیات مضاعف

خواهد شد .

 

*برگزاری کارگاه در سطح مشاور مالی

- تهیه صورت های مالی برای شرکتهای بزرگ

 

- تجزیه تحلیل فرایند مالی شرکت و نسبت های مالی 

تماس با ما

    آدرس : کرج میدان شهدا به سمت میدان توحید جنب موسسه بانکداری  ملل مجتمع آنامیس طبقه دوم واحد 3 .

   آدرس :تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان ناطق نوری پلاک 12 ساختمان آرش طبقه سوم واحد 8

    ایمیل :  noavaranacc@yahoo.com

    تلفن کرج   :02632204589  -   02632238025

    تلفن تهران :02144894716

    فکس : 32204589 -026

     همراه :09127658025

 

  

                                         

رزومه موسسه حسابداری نوآوران

موسسه حسابداری و مشاوره مالی نوآوران تراز پایتخت  به مدیر عاملی جناب آقای مهندس ابوذر محققی به شماره ثبت 28877 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. این موسسه با اتکا به دانش و سال ها تجربه مدیران و کارشناسان ارشد مالی ، مالیاتی و حقوقی و بهره گیری از آخرین تکنولوژی فن آوری اطلاعات ( IT ) در زمینه ارائه خدمات مشاوره مالی و مدیریت و یکسان سازی دانش علمی مدیران و کارشناسان با دانش روز به منظور ایجاد تحول در شرکت ها و ایجاد بهره وری واقعی فعالیت دارد ، و افتخار دارد در این مسیر تا پایان راه همراه شما باشد .